Bộ hơi D6Ca máy điện

Bộ hơi D6CA máy điện 380 hyundai hd1000, hd320 hyundai 19 tấn