Đầu Cabin hyundai 5T HD120, 13,5T HD210, 15T HD240

Đầu cabin mộc xe tải hyundai nhập khẩu 5 tấn hd120, hyundai 13,5 tấn hd210 giò rút 3 chân, hyundai 15 tấn hd240 giò rút 3 chân