Hyundai 5 tấn HD120

Lõi giàn lạnh

Lõi giàn lạnh

Mã: 992147C510
Lõi giàn lạnh SỬ DỤNG: Hyundai 5 tấn HD120 Hyundai 8 tấn HD170 Hyundai 13 tấn HD210 Hyundai 14 tấn HD260 Hyundai 15 tấn HD270 Hyundai 19 tấn HD320 Hyundai 20 ...