Giá đỡ động cơ

Tà vẹt đỡ động cơ xe đầu kéo hyundai hd700, hd1000, hd270 xe ben