Thùng dầu hyundai 3.5 Tấn

311105K101 Thùng dầu hyundai 3,5 tấn hd65, hd72, hd99