Loc 0938463559

Lọc dầu, lọc gió, lọc nhớt, lọc tách ẩm, lọc ga, lọc nhớt trợ lực lái, bộ lọc dầu tinh, bộ lọc dầu thô xe tải xe đầu kéo hyundai

Hyundai HD65, Hyundai HD72, Hyundai 5 tấn HD120, Hyundai 13 tấn HD210, Hyundai 8 tấn HD170, Hyundai 14 tấn HD260, Hyundai 15 tấn HD270, Hyundai 19 tấn HD320, Hyundai 20 tấn HD360, Hyundai HD700-HD1000, Hyundai Trago, Hyundai Xcient, Phụ tùng Trago Xcient

Loc 0938463559 Lọc dầu, lọc gió, lọc nhớt, lọc tách ẩm, lọc ga, lọc nhớt trợ lực lái, bộ lọc dầu tinh, bộ lọc dầu thô xe tải xe đầu kéo hyundaiHyundai HD65, ...