Ống ga đi ống ga về xe tải hyundai

0

Ống ga ra  lốc lạnh, ống ga vào lốc lạnh, ống ga ra két giàn nóng, ống ga vào két giàn nóng. Hệ thống ống ga xe tải hyundai HD170, HD250, HD260, HD270, HD310, HD320, HD360, HD700, HD1000, Hyundai trago.

993417D130HOSE-DISCHARGEĐường Nạp Lock Lạnh
993417E700HOSE-DISCHARGEĐường Ống Lạnh Từ Block Lạnh Đến Giàn Nóng
993417F630HOSE-DISCHARGEỐng nạp ga lanh ( từ block đến giàn nóng) HD270 M
993517F631HOSE-AIRCON SUCTIONỐng hồi ga lanh về block lạnh (HD270M)
993517D131HOSE-SUCTION 1Đường Ống Lạnh Về Block Lạnh
993517E700HOSE-SUCTION 1Đường Ống Lạnh Về Block Lạnh
993527E000HOSE-SUCTION 2Đường Ống Lạnh Từ Giàn Lạnh Về Block Lạnh
993627B700HOSE-AIRCON LIQUIDỐng cao áp ga lạnh ( từ giàn nóng vào lọc ga) 270 M
993627E000HOSE-LIQUID 2Đường Ống Lạnh Từ Lọc Ga Đến Giàn Lạnh
993637F601HOSE ASSY-AIRCON LIQUIDÔng cao áp ga lạnh từ lọc ga đi (HD270M)
993637F101HOSE ASSY-AIRCON LIQUIDĐường Ống Lạnh Từ Lọc Ga Ống Vào Giàn Lạnh

 

Ống ga đi ống ga về xe tải hyundai Ống ga ra  lốc lạnh, ống ga vào lốc lạnh, ống ga ra két giàn nóng, ống ga vào két giàn nóng. Hệ thống ống ga xe tải hyundai HD170, HD250, HD260, ...

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan