944307A500 Cảm biến áp xuất nhớt xe tải hyundai

5

SỬ DỤNG:

– Hyundai 5 tấn HD120 – Hyundai 19 tấn HD320
– Hyundai 13 tấn HD210– Hyundai 20 tấn HD360
– Hyundai 8 tấn HD170– Hyundai HD700
– Hyundai 14 tấn HD260– Hyundai HD1000
– Hyundai 15 tấn HD270– Hyundai Trago

 

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan