944307A500 Cảm biến áp xuất nhớt xe tải hyundai

5

SỬ DỤNG:

– Hyundai 5 tấn HD120  – Hyundai 19 tấn HD320
– Hyundai 13 tấn HD210 – Hyundai 20 tấn HD360
– Hyundai 8 tấn HD170 – Hyundai HD700
– Hyundai 14 tấn HD260 – Hyundai HD1000
– Hyundai 15 tấn HD270 – Hyundai Trago

 

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan