Ống ga đi ống ga về xe tải hyundai

0

Ống ga ra  lốc lạnh, ống ga vào lốc lạnh, ống ga ra két giàn nóng, ống ga vào két giàn nóng. Hệ thống ống ga xe tải hyundai HD170, HD250, HD260, HD270, HD310, HD320, HD360, HD700, HD1000, Hyundai trago.

993417D130 HOSE-DISCHARGE Đường Nạp Lock Lạnh
993417E700 HOSE-DISCHARGE Đường Ống Lạnh Từ Block Lạnh Đến Giàn Nóng
993417F630 HOSE-DISCHARGE Ống nạp ga lanh ( từ block đến giàn nóng) HD270 M
993517F631 HOSE-AIRCON SUCTION Ống hồi ga lanh về block lạnh (HD270M)
993517D131 HOSE-SUCTION 1 Đường Ống Lạnh Về Block Lạnh
993517E700 HOSE-SUCTION 1 Đường Ống Lạnh Về Block Lạnh
993527E000 HOSE-SUCTION 2 Đường Ống Lạnh Từ Giàn Lạnh Về Block Lạnh
993627B700 HOSE-AIRCON LIQUID Ống cao áp ga lạnh ( từ giàn nóng vào lọc ga) 270 M
993627E000 HOSE-LIQUID 2 Đường Ống Lạnh Từ Lọc Ga Đến Giàn Lạnh
993637F601 HOSE ASSY-AIRCON LIQUID Ông cao áp ga lạnh từ lọc ga đi (HD270M)
993637F101 HOSE ASSY-AIRCON LIQUID Đường Ống Lạnh Từ Lọc Ga Ống Vào Giàn Lạnh

 

Ống ga đi ống ga về xe tải hyundai Ống ga ra  lốc lạnh, ống ga vào lốc lạnh, ống ga ra két giàn nóng, ống ga vào két giàn nóng. Hệ thống ống ga xe tải hyundai HD170, HD250, HD260, ...

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan